Här börjar hemsidan om Dennis och hans liv

Dennis på ett kort. Poseidons barnbarn?
Av
Mikael Thorinsson
Kaptensgatan 14a
414 59 Göteborg


Välkommen!

Här får du läsa om vår son Dennis, en lindring av symtomen på autism och om hur det går för oss andra i familjen.

mina tankar

Till uppdareratmeyn.

Hjärnan och dess nervceller
Människohjärnan är den mest avancerade konstruktion som vi känner till. Våran hjärna innehåller fler än hundra miljarder nervceller/neuroner.
En enda neuron/nervcell kan ha kontakt med flera tusen andra nervceller/neuroner. Samspelet mellan nervcellerna/neuronerna skapar hela vår personlighet; medvetandet och själslivet, våra tankar, känslor och minnen.

Jag förstår inte
Jag kan inte förstå att man i Sverige inte satsar mer på att förstå orsakerna till autism utan inriktar sig på att lindra dom symtom. Att lindra symtomen är otillräckligt. Även om det underlättar situationen så är det en lösning som krävs.

Jag har Multipel Skleros (information om MS)och på att hitta MS gåtans lösning satsas det stora resurser och med om inte stort så i alla fall visst resultat. Ibland får jag för mig att det saknas en bra helhetsbild av svårigheterna.

Jag försöker att följa med lite om vad som händer i USA med deras forskning. Och där som i flera andra länder forskas det med en annorlunda inriktning än vad det görs i Sverige.
Hittills så har jag "bara" sett till ett lovande svenskt forskningsprojekt www.hjarnfonden.se/Senaste_nytt/Bilaga/artikel4.shtml (Sidan fungerar inte längre 050810) Vet ni om något mera svenskt forskningsprojekt så tipsa mig gärna på den här adressen: info@lindraautism.nu

Ögonblick
Jag vill citera ur Ögonblick nr 3 2001 där Gull-Britt Orsén efter sin återkomst från AIA konferensen skriver: Professor Sudhir Gupta redogjorde för tänkbara immunologiska orsaker. Bland annat visar hans forskning att personer med autism ofta har en obalans i sitt immunsystem. Detta innebär att T-hjälpceller som är aktiva vid autoimmuna sjukdomar och allergi (TH2) är fler än de som skall ta hand om virus och bakterier (TH1). På min fråga om varför vissa föräldrar upplever att deras barn blir "bättre" när de är akut sjuka, till exempel har feber, svarade han att balansen då förmodligen temporärt återställs.
Professor Sudhir Guptas hypotes är att virus plus immunologiska reaktioner stör hjärnan och ger upphov till autoimmunitet som orsakar det autismliknande tillståndet. Antikroppar som normalt inte skall finnas i hjärnan stör de normala funktionerna. Särskilt har man hittat höga halter av antikroppar mot myelin
(M B P myelin basic protein) information om myelin. I framtiden skulle det eventuellt vara möjligt att använda M B P-antikroppar för att screena för autism.
Slut citat.

självläkningsförmåga
Att människor med autism oftast upplevs som mindre autitiska när dom har andra sjukdomar som balanserar immunförsvaret visar nog på att det finns en stor självläkningsförmåga bara immunförsvaret är lugnt. Om man lugnade ner immunförsvaret så skulle kanske dom största skadorna läka ut. Det pågår försök med T-cellsvaccinationer på flera ställen framför allt i England. Försöken handlar mestadels om att lindra MS men autistiska människor kan nog få lindring av dom försöken om dom slår väl ut.

Jag tycker att det är jätte intressanta tankar och resultat.
Som jag har skrivit så har jag den autoimmuna sjukdomen MS där just myelinet angrips av immunförsvaret. Den kognitiva påverkan hos far och son är oändligt mycket större hos sonen men den har ändå vissa likheter. Dom få liknande fall som jag känner till är inte något annat än tankeväckande. Men jag tycker att det är värt att följa upp.

Lorenzo och hans familj kan vara en förebild. Lorenzo lider visserligen inte av autism utan av en allvarlig myelinsjukdom. Titta gärna på deras hemsida www.myelin.org Dom tankarna som framkommer på deras hemsida tycker jag är inne på ett intressant spår. Det kanske borde bildas en svensk underavdelning till deras huvudorganisation eller en motsvarighet till Cure autism now. Se deras hemsida på adressen www.can.org

Professor Uta Frith
Det som professor Uta Frith uppmärksammar i det Limbiska systemet har troligen olika orsaker hos olika autistiska människor. Det skulle nog kunna förklara varför olika behandlingar med t.ex. Secretin och kombinationen vitamin B6 & magnesium inte verkar likadant på alla med autism.

amerikanska tankegångar
Dom tankar som verkar vara mest omtalade just nu i USA är: hjärnan växer för fort under dom första levnadsåren och att vid den snabba tillväxten så blir det många felkopplingar med nedsatt funktion som följd.
Det har hittats antikroppar mot Myelin i hjärnan hos autistiska människor och det i sin tur leder till nedsatt hjärnfunktion.<

min teori

Det mesta tycks peka på att autism är delvis olika funktionsnedsättningar i hjärnan hos olika människor med det gemensamma att dom ger upphov till det symtommönster som vi kallar autism. Jag tror att diagnosen autism kommer att differentieras till flera diagnoser i framtiden. En slutsats jag har kunnat dra från arbetet med den här internetplatsen är att: ju mer jag lär sig ju mer inser jag att jag behöver lära mig för att förstå något om autismens bakomliggande orsaker. Som förälder så vill jag lära mig om autism för att kunna hjälpa Dennis att få ett bra liv.
Jag var ödmjuk från början men under tiden jag har hållit på med den här internetplatsen så har jag blivit ännu ödmjukare inför autism.


Senaste uppdateringen

Uppdaterat 021013

Uppdaterat 021103.

Uppdaterat 021109

Uppdaterat 021116

Uppdaterat 021124

Uppdaterat 030223

Uppdaterat 030302

Uppdaterat 030309

Uppdaterat 030330

Uppdaterat 030721

Uppdaterat 030817

Uppdaterat 030914

Uppdaterat 031214

Uppdaterat 040302

Uppdaterat 040924

Uppdaterat 041002

Uppdaterat 041116

Uppdaterat 050109

Uppdaterat 050211

Uppdaterat 050730

Uppdaterat 050814

Uppdaterat 051120

Uppdaterat 060110

Uppdaterat 061017

Uppdaterat 061107

Uppdaterat 070319

Uppdaterat 070916

Uppdaterat 071008

Uppdaterat 071108


Uppdaterat 021013

Från Schafers autism e-postlista kom bl.a. följande; (OBS det här är inget citat och det som sägs i sådana här sammanhang bör tas med en nypa salt.) Av Dr. Michael Breen. [Enbart för läsarnas information och det är inte avsett som medicinsk rådgivning.] Det har skett ett genombrott i behandlingen av autism. Ett preparat som man kan köpas i hälsokostaffären har visat sig ha god effekt på många autitiska människor. Preparatet heter Carnosine. Carnosine finns naturligt i kroppen och samverkar med transmitorerna djupt inne i hjärnan. Sedan följer uttalanden från föräldrar som säger att deras barn har blivit hjälpta av Carnosine, Ca80% säger sig ha blivit hjälpta att inte alla blir hjälpta skulle kunna tyda på att autismens bakomliggande orsaker inte alltid är dom samma hos olika människor med autism. Är ni inte med på Schafers autism e-postlista så rekommenderar vi er att gå med. Klicka på den här länken.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


Uppdaterat 021103

Nu talas det mycket om ifall det verkligen finns en autismepidemi eller inte. Vissa forskare är övertygade om att dom kan se en så stor ökning av antalet barn som får en autismdiagnos att det inte kan förklaras med att kriterierna för en autismdiagnos har vidgats. Andra forskare hävdar att det är precis vad som händer och att dom inte kan se någon epidemi. Men att det är en ökning av antalet människor som får dianosen är som jag ser det klart. Vad den ökningen har för orsak och vad man kan göra åt en sådan utveckling vore intressant att veta. Vår teori är att det berorpå en kombination av mediciner, vacciner, mat och miljögifter.
Det kom på Cure autism now e-post lista att forskare har fått fram bevis på att aktiviteten i Amygdala ökar vid behandling med Secretin. Hur det kommer att påverka oss i Europa är svårt att säga. Men det känns trösterikt att det sker framsteg.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


Uppdaterat 021109

Det här kom på Schafers e-postlista i veckan. Vi har inte översatt det men vi tror att ni förstår ändå.

Women who experience difficult births or deliver their babies by caesarean section are more likely to have an autistic child than women who had normal births, according to the largest study of its kind ever undertaken.       The West Australian research will be presented at an international autism congress in Melbourne next week.       The study of almost 4,000 children found autistic children are more likely to have experienced threatened abortions early in a pregnancy or gone into distress during labour.       Their mothers are more likely to be older, to have had epidural anaesthesia and to have had emergency or elective caesareans.       The study confirms the findings of smaller, or more limited, studies by Swedish and US researchers linking autism to obstetric difficulties. Emma Glasson, who conducted the study as a PhD project for the University of WA's School of Psychiatric and Clinical Neuroscience, said most children are not diagnosed with autism until about the age of three or four. "I looked at the before birth factor to see if there's anything unique to that group," she said. "We found as a group the autism kids were different."       Ms Glasson used the WA Maternal and Child Health Research Database to compare the birth records of the 465 children diagnosed with autism between 1980 and 1995 with the records of 1,313 randomly selected non-autistic children.       She also looked at 481 siblings of the autistic group and 1,634 siblings of the non-autistic group.       "Compared to the (non-autistic group), the autism cases experienced more difficulties during pregnancy, labour, delivery and during the neonatal period," she said.       "The autism group was characterised by increased maternal age, being first born, a threatened abortion before 20 weeks gestation, foetal distress and an elective caesarean."       Interestingly, brothers and sisters of the autistic group - while not autistic themselves - also have more complications than siblings of the non-autistic group, Ms Glasson found.       She said this suggested autism is the cause, rather than the result of, birth complications.       "The best explanation we can have at the moment is that there's a big genetic component," she said.       "It's thought that autism is caused by a large number of genes, and some of those genes will be shared with siblings.       "It may be an interaction effect with some of those genes causing problems in utero."       She stressed that women who had experienced a difficult birth or resorted to a c-section should not feel guilty about contributing in any way to their child's autism.       "I didn't find any evidence that any of these factors were directly causing autism," she said.       "Autism is unlikely to be caused by a single obstetric factor and the increased prevalence of obstetric complications are most likely caused by the underlying genotype or an interaction of the genotype and the (uterine) environment."       The World Autism Congress 2002 runs from November 10-14.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


Uppdaterat 021116

En av mina tankar är att troligen så är symtommönstret som man kallar autism beroende på delvis olika funktionsnedsättningar i hjärnan hos olika människor. Om jag har rätt så kan det nog förklar varför autistiska människor är olika i sitt handikapp och varför inte alla terapeutiska och medicinska åtgärder fungerar likadant på allesammans. Det vore trevligt om ni ville skriva till mig om era tankar om torsdagens TV4 program Kalla Fakta.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


Uppdaterat 021124

Det som jag tycker har varit intressantast den gångna veckan är två hemsidor som jag har hittat. Den första är en radiostation i Kalifornien som har lagt upp sina program om autism på sin hemsida så att alla kan lyssna på dom. Adressen är www.kpcc.org/programming/talkofthecity/ Den andra är en sammanställning av olika behandlingsalternativ. Adressen är www.autismndi.com/studies.htm

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


ppdaterat 030223

Dom tankar som jag tycker verkar intressantast just nu är: Det amerikanska radio programmet som tar upp Risperdal eller som det generiska namnet är Risperidone. Adressen är http://discover.npr.org/features/feature.jhtml?wfId=1147643 och resultaten av dom Austaliska försöken med att "avgifta" autistiska människor läs mer om det på www.heraldsun.news.com.au/common/story_page/0,5478,6021827%255E421,00.html.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


Uppdaterat 030302

Jag pular vidare med sidan så mycket jag kan och hinner. Sedan förra uppdateringen här så tycker jag att dom nya länkarna är intressantast.
Se själv.
Om en social robbot.
Om boken the starving brain.
Sökmöjlighet i Schafers arkiv.
Det börjar också att skrivas om dom gener som troligen är in blandade i autism. Men för mig är det svårt att dra någon säker slutsats av det annat än att forskningen gör framsteg och att det finns andledning att vara optimstisk.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


Uppdaterat 030309

I veckan har det skrivits lite om att dom Kvicksilver olyckor som har skett runt om i världen där Kvicksilver har kommit ut i havet och den fisk som människorna har ätit har innehållit mycket Kvicksilver. Man säger sig ha kunnat konstatera skador på nervsystemet hos dom människorna som har ätit av den förgiftade fisken. Men inga skador som kan liknas vid autism. Därför tror man inte att det är Kvicksilvret i vaccinet är andledning till autism.
Jag tror inte att det finns bara en andledning till att vissa människor får autism utan på en kombination av orsaker. Miljögifter som t.ex. Kvicksilver kan nog göra dom människorna mera sårbara för andra orsaker.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


030330

I fredags så hittade jag adresserna till dom gendatabaserna som jag har letat efter www.genepaint.org och www.geneatlas.org Dom verkar bra men det är nog lite svårt att se nyttan med dom för sådana som mig för det är som mycket annat svårt att förstå hur det samverkar i symtommönstret-autism.
Repligen Corporation kommer att öppna sin fas 3 av sina kliniska försök med Secretin för allmänhetens insyn. Jag återkommer när jag vet hur insynen kommer att gå till.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


030712

Det tas prover på hår och naglar på småbarn lite runt om på vårt klot. För att se hur stor mängder miljögift som lagras ikroppen och hur miljögift påverkar centrala nervsystemet. Dom proven skall pågå i många år. Sådana undersökningar kan nog bidra med en viktig del till autism gåtanslösning. Jag vill tipsa om söndkvällens TV program om autism tv-1 21.00.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


030817

Varför det är fler pojkar än flickor som har Autism tycker jag är konstigt. Det har skrivits lite om skillnaden på manliga och kvinnliga hjärnor sedan förra uppdateringen. Bl.a. skrivs det om Simon Baron-Cohen professor i psykologi vid Cambridge universitet. Han delar in den mänisko hjärnan i tre olika typer. Han tänker sig att man kan dela in dom i den systematiska den inkännande och den balanserade. Den systematiska är den organiserande och strukturerande oftast manliga den inkännande är den som förstår andras känslor och den balanserade är den som har en blandning av båda. Det som han tänker sig styr utvecklingen till dom olika hjärn typerna är mängden av olika hormoner i kroppen. Han betonar att alla tre olika typer hjärnor verkligen behövs här på jorden.
Vad människor med Autism kan ha för nytta av Simon Baron-Cohens arbete är inte lätt att se men att det är skillnad på hur olika hjärnor är klart men vad som gör skillnaden är inte lika klart för nog måste det vara mer än hormoner som gör att vissa människor får Autism.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


030914

I årtionden har forskare försökt förstå vad som gör att axonerna hittar fram till målet. Sådan förståelse skulle kunna hjälpa skadade och sjuka. Nu har forskare upptäckt att proteinet semaphorin-7a har stor inverkan på hur axonet utvecklas hos möss. Forskarna hoppas och tror att semaphorin-7a skall kunna hjälpa människor med skador och sjukdomar i nervsystemet. Det är nog inta just axonet som är problemet vid autism men det är skönt att även man i vardagen hör om framsteg inom forskningen på det centrala nervsystemet.


031214

Jag förstod i höstas att vissa tog illa vid sig av framför allt rubriken på sidan. Jag ändrade naturligtvis rubriken men blev samtidigt osäker eftersom min avsikt definitivt aldrig har varit att såra besökare till sidan. Sedan förändringen har jag mest ägnat mig åt dagboken, länkar, bilder och gränssnittet. Jag tror att många som blev sårade kanske har svårigheter inom autismspektrum och om så har dom det betydlig betydligt lindrigare än vad Dennis har det. För min högst personliga del har MSen bl.a. inneburit en hjärnskada som gör att jag har svårt att förstå sådant men jag är helt säker på att jag hellre stänger sidan än sårar människor. Nu försöker jag att börja uppdatera Mina tankar igen med förhoppningen att någon skriver ett e-brev och lotsar in mig på rätt spår.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


040302

Tyvärr har det vid fas tre studier i USA visat sig att Secretin inte är något generellt läkemedel som kan sättas in vid Autism. Ja ja det var ju väntat men några barn som har ingått i studien har fått en betydande lindring av sina svårigheter. Att det inte lindrar på alla barn är synd men att ett fåtal har fått en lindring tyder på att det finns olika orsaker till symtommönstret autism.
Att på förhand kunna säga vilka som får en betydande lindring och ge dom Secretin tycker jag är angeläget.


040924

Forskare vid Carnegie Mellon Universitet och Pittsburgh universitet har med magnet resonanskamera konstaterat att aktiviteten i dom olika områden som är påverkade vid Autism är hög och det tolkar dom som att dom områdena fungerar. Signalerna mellan områdena har vid deras försök dock visat sig vara lägre än hos än den var hos en kontrollgrupp. Det är nervtrådar omslutna av Myelin som leder signalerna mellan dom olika områdena. Det skulle ju kunna tyda på att Myelinet är skadat men det är mycket som påverkar den här kommunikationen. Jag har läst andra rapporter som visar på att funktionen i dom olika områdena är nedsatt så återigen kommer forskare runtom i världen till olika slutsatser. Det tolkar jag som att symtommönstret Autism har olika orsaker hos olika människor med Autism.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


041002

På måndag 4/10 har vi möjlighet att delta i ett forum där fyra engelska autism experter svarar på frågor om autism. Tiden är mellan 09.30 och 17.30 engelsk tid adressen är http://autismconnect.c.topica.com/maacG9jabanIla6aRHRb och klicka på Seminar Room .

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


041116

Forskare har upptäckt genen som styr cerebellums storlek. Man tror att cerebellum kontrollerar många olika funktioner som tex. språk och uppmärksamhet.
ENGRAILED 2 (EN2) den finns i den sjunde kromosomen och om det visar sig stämma så hoppas man kunna medicinskt påverka vissa symtom som autismen har. Inte så att man skulle kunna bota autism men väl lindra symtomen.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


050109

Nu har The Scientist webbservice börjat med kräva att man registrerar sig för att få titta på deras hemsidor. Men det är värt att registrera sig för man får tillgång till många bra sidor. Dom verkar inte missbruka mail adressen.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


050211

E-postlistan om Autism är i gång nu och adressen till listans hemsida är: http://groups.yahoo.com/group/Autism_Sve den är för föräldrar till barn med autism och människor som jobbar inom autismspektrum. Om du tillhör någon nav dom grupperna så gå gärna med.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


050730

Nyligen visade genforskaren Rita Cantor vid UCLA och hennes kollegor på ytterligare en autismgen. Dom undersökte två oberoende grupper av autistiska människor och deras familjer. I båda grupperna låg avvikelserna i kromosom 17 närmarebestämt i den del som kallas 17q21. Det området innehåller flera gener och en av dom ökar risken för autism. Hon bedömer att det kommer att ta mellan ett till fyra år att forska fram vilken gen det är. Sedan hoppas hon kunna ta fram en fungerande behandling.
Jag tror att autism är mer komplicerat än så men återigen det går framåt.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


< 050814

Imunologen Judy Van de Water som jobbar vid University of California at Davis undersökte hur immunförsvaret hos barn med autism reagerade på främmande ämnen. Hon såg då att immunförsvaret reagerade annorlunda hos dom barnen. Hon hoppas kunna screen testa och identifiera barn som ligger i riskzonen för att utveckla autism och hjälpa dom så dom inte utvecklar autism.
Immunförsvaret spelar en betydanderoll för nervsystemet sådet är inte osannolikt det liggerA>


051120

Medicinen Ritalin som vanligtvis ges till människor med uppmärksamhet och överaktivitets problem har visat sig hjälpa vissa människor (44 av 58 vid tester på Indniana University School of Medicine) med Autism att kunna koncentrera sig och att behärska impulser bättare.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


060110

I Eaton Hall Special SchoolI Norwich kommer man att prova Omega 3 och 6 på 38 elever dagligen i sex månader för att se om det hjälper dom med bl.a. sociala relationer och inlärnings problem. Många av eleverna på Eaton Hall Special SchoolI Norwich har svårigheter som har sin grund i neuropsykiatrisk svårighter Jag äter själv Omega 3 och märker tydligt att funktionen i det centrala nervsystemet har blivit bättre och inga biverkningar.
Jag är klart intresserad av den här studien.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


061017

Studien som jag skrev om förra gången har jag inte hört något mer om men Dennis har sedan den tjugoåttonde juli tagit eye q han verkar bättre igen efter lite orolig period. Om förbättringen beror på fettsyran eller inte är omöjligt att veta men det verkar positivt och inga biverkningar så vi fortsätter.
Forskare på University of Washingtons Autism Center skriver att dom är dom första som har mätt kopplingarnas funktion i cerebrala cortex det område i hjärnan som arbetar med högre kognitiva funktioner med high-resolution electroencephalography och jämfört med människor utan autism så var aktiviteten i den delen både högre och lägre i olika delar av cortex. Deras fynd visar på att vuxna med autism har dålig förbindelse mellan olika områden i hjärnan

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


061107

Det försöket som jag skrev om 060110 på Eaton Hall Special SchoolI Norwich har jag nu hittat resultat från i nätupplagan av Daily Mail. Eleverna i studien (flest pojkar) som fick den essentiella fettsyra blandningen eye q och bättre skolmat under sex månaders studien.
Under sex månadersperioden före studien fick dom eleverna 112 utbrott som krävde ingripande från personalen. Utbrottens antal sjönk till 36 under den sex månaders period som studien med eye q och sundare skolmat pågick. Effekten var inte densamma från individ till invid störst effekt tycks kombinationen sundare skolmat och kosttillskott ha haft på dom barnen som före försöket var stökigast. Försöksledarna menar att barnen under försöket hade lättare att kontrollera sin ilska, det är säkert så men också att eleverna förstod omgivningen bättre och därför inte hade samma andledning att bli arga.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


070319

Forskningsresultat om Autismens bakomliggande orsaker kommer i ett allt raskare tempo men dom är tyvärr inte helt samstämmiga. Men att det forskas intensivt runt om i världen är helt säkert och att kommer att lösa gåtan är också säkert. Det kan nog ta åtskilliga år men en lösning kommer.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


070916

Nervcellerna kommunicerar med varandra medhjälp av synapser, om kommunikationen försämras eller uteblir påverkas vårt betende.
Nu visar forskare vid
University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine att proteinet Neurexin
behövs för att synapserna skall bildas och fungera på ett riktigt sätt.
Upptäckten som gjordes i Drosophila fruit flies kan leda till bättre förståelse av autism, nyligen har mänskligt Neurexin identifierats som en faktor som ökar sannolikheten för autism.
Dom här upptäckterna gör det möjligt att förstå vad Neurexin har för funktion i hjärncellen och vad en bristande Neurexin funktion kan leda till säger Professor Manzoor Bhat
För närvarande jobbar Bhat och hans kollegor med att identifiera vilket protein som Neurexin binder till, hur dom samverkar och hur en optimalt händelseförlopp som leder till en välfungerande nervcell ser ut.
Förhoppningen är att studierna som görs på fruktflugor skall en dag göra det möjligt att förstå vilken roll Neurexin spelar vid inlärning och minnesfunktionerna i hjärnan, och det skulle kunna ge en bättre förståelse hur brister i Neurexin påverkar tillstånd som autism säger Professor Manzoor Bhat

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


071008

Barn som blir exponerade för höga nivåer av testosteron i livmodern är mer sannolika att visa personligheter som ligger inom autismspektrum senare i livet, det manliga hormonet verkar ha betydelse för utvecklande av personligheter som ligger inom autismspektrum.
Resultatet stödjer tanken på att höga nivåer av testosteron kan bidra till symtom ligger inom autismspektrum. Tanken får ytterligare stöd av försök som har gjorts på djur säger
Simon Baron-Cohen director of the Autism Research Centre at Britain's Cambridge University. Där han arbetar med studien.
Han kallar resultatet från den pågående studien för lovande men varnar och säger att den inte visar på någon direkt länk mellan autism och testosteron och säger att andra faktorer kan vara inblandade. Det finns ett signifikant samband som fortfarande är signifikant efter att man har tagit med andra faktorer i beräkningen säger Simon Baron-Cohen
Vad som orsakar den höga testosteron nivån är oklart men miljö påverkan är en troligorsak.
Tidigare i år har forskare publicerat en stor studie som visar att autism har många olika orsaker. Många experter är överens om att det är sannolikt att autismspektrum beteende orsakas av många olika miljöfaktorer som påverkar ett barn med en genetisk disposition att utveckla ett autismspektrum beteende. Testosteron kan vara en sådan faktor.
I Simon Baron-Cohens pågående studie mäter forskarna mängden testosteron i fostervatten. I prover som var tagna av andra orsaker. När barnen var i åttaårsåldern använde dom ett frågeformulär som ett sätt se om barnen föredrog gemensamm eller enskild sysselsättning och hur inkännande dom var. Frågeformuläret hjälpte forskarna att se ett visst samband mellan höga halter av testosteron i fostervattnet och sådana indikatorer på autismspektrum personligheter. Dom som haft höga nivåer av testosteron i fostervattnet var bättre på minnes uppgifter och att se mönster men var inte lika intresserade av att umgås med andra.
Nästa steg blir att samarbeta med danska forskare och med hjälp av dom använda deras biobank som innehåller ca 90 000 fostervattenprover. Man tycker sig ha skäl att tro att det kan finnas samband mellan höga nivåer av testosteron i fostervattnet och autism.
Det skulle kunna tala om för oss vilka som är i risk zonen för utveckla autism säger Simon Baron-Cohen.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


071108

Man trodde länge att hjärnan inte hade någon betydelse för immunförsvaret. Men så är det inte. Tackvare en sorts detektivarbete utfört av Kevin J. Tracey, MD har det visat sig att hjärnan kommunicerar direkt med immunförsvaret och skickar instruktioner om hur immunförsvaret skall agera. Att förstå vad som får hjärnan att påverkar immunförsvaret kan komma att ha stor betydelse för ett flertal sjukdomar där immunförsvaret är inblandat.
Försök är påväg för att utröna om man via den nerv som tros leda signalerna till immunförsvaret (i det jag läst kallas den för vaugs skulle kunna blockera immunologiska reaktioner.
Med den nya förståelsen av rollen som vagus nerven spelar i regleringen av immunförsvaret hoppas forskarna kunna påverka immunförsvaret och lugna det innan det angriper den egna kroppen och slår ut den egna kroppen.


För dom som har Autism p.g.a. ett överaktivtimmunförsvar och önskar en lindring skulle upptäckten och dess betydelse kunna erbjuda hopp om en lindring av symtomen i framtiden.

Tillbaka till Uppdarerat meyn.


myelin

Myelin är ett äggviteämne som fungerar som isoleringsmaterial runt nervtrådarna i nervsystemet och medger att nervtrådarna kan leda elektriska impulser med hög hastighet. Myelinet ligger i lager på lager runt nervtrådarna och är sektionerat längs nervtrådarna i så kallade Ranviernoder. Är myelinet skadat så blir ledningshastigheten mycket lägre och det kan även ge upphov till kortslutning mellan olika nervtrådar.

Länksidan om myelin.

Tillbaka till texten.